Annelies de Graaf

Groene ingenieur met hart voor mensen

Ik ben adviseur voor duurzaam milieu- en waterbeleid, met ruim 20 jaar ervaring. Met mijn bedrijf BURO38 help ik overheden en uitvoeringsorganisaties bij het uitvoeren van programma’s en projectplannen voor duurzaamheid. Ook voer ik project- en programmamanagement, geef ik cursussen, sta ik mijn klanten bij als interim-manager en ben ik beschikbaar als dagvoorzitter.

Als een soort ontrafelaar ondersteun ik mijn klanten bij het in kaart brengen van vaak zeer uiteenlopende belangen, standpunten en inhoudelijke factoren. Zo werk ik op het raakvlak van procesbegeleiding en inhoudelijke advisering.

Altijd met respect voor ieders inbreng. Samen met mijn klanten breng ik de focus terug op de inhoud en op het gezamenlijke belang, dat soms op de achtergrond is geraakt. Daardoor krijgen ze zicht op toekomstig beleid en de uitvoering ervan, en wordt het voor hen makkelijker om te kiezen voor oplossingen die bij de gegeven omstandigheden het meest kansrijk en haalbaar zijn.

Programma-manager provincie:
Jij kunt denken naar doen/praktisch denken brengen. Daardoor werd de sfeer werd resultaatgericht, doordat je aanzetten gaf voor de inhoud op basis van de input die er al lag.

Trudy van den Berg, Projectleider Omgevingsdienst Veluwe IJssel:
Het resultaat van jouw aanpak? In korte klappen een aantal dingen goed regelen. Heldere en duidelijke vraagstelling, gericht op wat wij als klant willen, zowel aan ons bij de voorbereiding als tijdens de workshop. Goede dagvoorzitting. Goede verhouding tussen discussie met de groep en werken in kleine groepjes.

Vaak word ik bij projecten gehaald die al enige tijd vastzitten. Soms door de complexe inhoud. Soms ook door tegenstrijdige belangen en partijen die de loopgraven hebben opgezocht. En dan blijkt eens temeer dat milieu en water vooral over mensen gaat. Want het is ook belangrijk hoe je communiceert en met veranderingen omgaat.

Ingrid Riegman, Projectleider Omgevingsdienst Veluwe IJssel:
Je straalt rust uit en zorgt voor veiligheid, om alles op tafel te leggen. Je luistert aandachtig en vat wat je hoort samen zonder oordeel. Je snapt het punt van de andere partij, en legt dat aan ons voor. Je biedt ruimte door van tevoren af te kaderen waar het over gaat. Dat geeft ruimte om buiten de projectknelpunten om over de materie na te denken, om afstand te nemen. Je kunt schakelen, anticiperen op de situatie. Je hebt verschillende tools in je rugzak en kiest wat er op dat moment nodig is.

Mijn klanten waarderen het dat ik een scherp oog heb voor zowel de inhoud als zaken die bij betrokkenen, bijvoorbeeld in het team, leven. De ene keer is het benoemen ervan voldoende, de andere keer is het zinvol om ook daarover in gesprek te gaan.

Net als mijn klanten draag ik de leefomgeving een warm en groen hart toe. We zijn er met z’n allen van afhankelijk. Daarom moeten we zuinig en slim met grondstoffen omgaan en onze processen zo schoon en houdbaar mogelijk maken. Ik help mijn klanten graag de meest makkelijke wegen voor verbetering te vinden. Als je het makkelijk maakt, krijg je mensen mee. Vaak zie je dat iedereen vanuit de eigen kennis en ervaring een andere kijk op heeft hoe we verbeteringen kunnen bereiken. Al die inzichten vind ik waardevol. Want door al die beelden en kennis te betrekken bij je aanpak krijg je de beste oplossingen.

Mijn achtergrond

Ik werkte eerder o.m. als:

 • Adviseur beleid en strategie milieu- watervraagstukken (vennoot Quintens advies & management)
 • Senior adviseur milieubeleid (DHV)
 • Teamleider adviesgroep bodem (Royal Haskoning)
 • Adviseur milieubeleid (Royal Haskoning)
 • Adviseur water en bodem (IWACO)

Ik volgde o.m. deze opleidingen:

 • Milieutechniek (Prof. H.C. van Hall Instituut)
 • Bedrijfskunde (Management Development Traject Royal Haskoning)
 • Programmamanagement (Phaos)
 • Coaching met NLP (NLP Academie)NLP Practitioner (NLP Academie)
 • Coaching (Innate Wellbeing UK)
 • Design thinking (PIP & Partners)

Op mijn LinkedIn profiel lees je meer over mijn opleiding en werkervaring.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.