Met wie werk ik samen?

BURO38 werkt samen met projectleiders, (programma)managers en beleidsmedewerkers van overheden (gemeente, provincie, waterschap, uitvoeringsdiensten en rijk), in de werkvelden milieu en water.

Vaak gaat het om (zeer) ervaren specialisten met een groen hart, oprecht gedreven om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken en te behouden. Altijd pragmatisch, meestal bescheiden.

De onderwerpen waar mijn klanten aan werken lopen uiteen en hebben vaak veel relaties met andere werkvelden. Het gaat om grondwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer, bodemdaling, bodemverontreiniging, schaliegas, klimaatadaptatie, duurzame energie, bodemenergie, circulaire economie, duurzaam inkopen, etc.

Vaak zijn mijn klanten verantwoordelijk voor complexe projecten. Bijvoorbeeld het bepalen van een haalbare strategie waarmee hun organisatie kan inspelen op veranderde wetgeving voor milieu of water. Vaak gaat het om nieuwe materie, waarvan de reikwijdte nog niet helemaal helder is. Vaak ook zonder blauwdruk voor de uitvoering.

Meestal zijn bij koers-trajecten van mijn klanten veel verschillende mensen betrokken. Denk aan het interne projectteam, maar zeker ook daarbuiten: andere afdelingen en andere instellingen, bedrijven en burgers. Mensen met verschillende belangen en meningen. Om nog maar te zwijgen van de bestuurlijke gevoeligheden.

Vaak is het belangrijk om voor een goede samenwerking te zorgen, want in het eindresultaat moet iedereen zich herkennen. Ieders medewerking is nodig – om hun kennis & expertise – maar ook in te kunnen spelen op de verschillende belangen. Bovendien moet het projectresultaat op tijd en binnen budget af, zodat de bestuurders hun toezeggingen kunnen waarmaken.

Maar soms is het moeilijk voor ze om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Belangen en meningen lopen uit elkaar. En als iedereen daaraan vasthoudt, is het lastig om de ambities helder op papier te krijgen en daar passende maatregelen bij te kiezen. Het gesprek daarover loopt stroef of dreigt zelfs vast te lopen.

Mijn klanten hebben vragen als

 • “Hoe kunnen we onze ambities voor duurzaam gebruik van de ondergrond vormgeven?
  We zijn al een halfjaar aan het praten over wat er mogelijk is, maar we blijven steken in de analyse.
  We stellen steeds weer nieuwe vragen. Hoe zorgen we ervoor dat we dit in één helder stuk krijgen, waar we allemaal achter staan?”
 • “Onze inhoudelijke specialist is vastgelopen op het onderwerp, en er is miscommunicatie met betrokkenen. Toch moet er binnenkort een goede beleidsnota op tafel liggen. Wat kunnen we doen om onze specialist weer op gang te helpen en een betere samenwerking te creëren?”
 • “Ons projectteam slaagt er niet in om een helder beleidsstuk te schrijven voor een nieuw programma. Het blijft een rommelig verhaal waarin je de opinies van de verschillende auteurs herkent. Hoe kunnen we er een effectief, eensluidend stuk van maken dat onze stemmen samenbrengt?”

Wie zijn mijn klanten?

De afgelopen jaren heb ik onder meer samengewerkt met de volgende organisaties:

 • Gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel
 • Inter Provinciaal Overleg
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Gelderland
 • Rijkswaterstaat
 • Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer
 • Waternet
 • Waterschap Zuiderzeeland

Lees nu verder over mijn aanpak en de resultaten die ik samen met mijn klanten boek

Reacties zijn uitgeschakeld.