Bepaal je koers

Het belangrijkste doel van het programma ‘Bepaal je koers’ is dat je samen met de belangrijkste betrokkenen vanuit een gedeeld inzicht in de problematiek knopen kunt doorhakken voor de toekomst. Op basis van intensieve gestructureerde gesprekken met teamleden, betrokkenen (binnen en buiten de organisatie) en specialisten creëer ik een helder beeld.

Je krijgt overzicht van alle belangrijke inhoudelijke aspecten en van de wensen en meningen van de betrokkenen. Op basis van deze gedegen analyse kun jij samen met de betrokkenen de ambities voor de toekomst bepalen en knopen doorhakken over de activiteiten die daarvoor nodig zijn.

BUR_001 illustratie_04 kopie

Het programma ‘Bepaal je koers’ kan meestal binnen een doorlooptijd van 2 maanden worden doorlopen. Of je net begonnen bent of al een tijdje aan de slag bent – met ‘Bepaal je Koers’ weet je dus zeker dat er binnen korte tijd een goed resultaat ligt.

Zo ziet het programma eruit

Allereerst doen we een startoverleg met projectteam. We kijken hoe het project ervoor staat en bepalen welke stappen er nodig zijn. Dan volgen gesprekken met betrokkenen, zowel intern als extern. Op basis hiervan lever ik een korte notitie op, o.m. met figuren die je een goed beeld geven van de problematiek, de relevante factoren en de samenhang daartussen. Dan houden we een overleg met het projectteam en andere belangrijke betrokkenen, waarin ik jullie faciliteer om beslissingen te nemen over doelen en maatregelen.

Wanneer alle ideeën zijn uitgekristalliseerd en de keuzes gemaakt, leg ik de gekozen koers vast in een nota voor het management en bestuur. Een concreet plan met acties waar je team of organisatie direct mee aan de slag kan.
Je helpt mij om de structuur erin te krijgen. Er zit zoveel kennis en informatie in mijn hoofd, door alles wat je weet wordt het soms een chaos. Jij kijkt daar met een helikopterview naar en brengt daarin de hoofdlijnen aan. (Trudy)

Kies voor Bepaal je koers wanneer je er zeker van wilt zijn dat er een solide programma komt dat zo de organisatie in kan en gedragen wordt door de betrokken partijen.

Snel je koers helder krijgen? Neem dan direct contact op om te overleggen of wij dat samen voor elkaar kunnen krijgen. Dat kun je doen door een mail te sturen naar annelies.degraaf@buro38.nl of te bellen naar 06 – 429 80 676. Ik neem dan z.s.m. contact met je op.

Uitbreidingen op “Bepaal je koers”

Als het nodig is, kun je ‘Bepaal je koers’ uitbreiden met een of meer van de volgende opties. Die beslissing kun je in de loop van het programma nemen.

Optie 1. Workshop Co-creatie

Als onderdeel van programma ‘Bepaal je Koers’ doen we een workshop met alle betrokkenen. In een opbouwende sfeer bepalen jullie samen de richting plus vervolgacties. We gebruiken ieders kennis, expertise en creativiteit.

Ter voorbereiding houd ik gesprekken met het projectteam en andere betrokkenen. Op basis daarvan maak ik een draaiboek voor de workshop die ik daarna ook faciliteer. Na afloop leg ik de resultaten van de workshop vast in een verslag. Het verslag is een bouwsteen die gebruikt wordt in ‘Bepaal je koers’.

Kies voor de Workshop Co-creatie wanneer je verantwoordelijk bent voor een complex project en je het belangrijk vindt om bij alle betrokkenen draagvlak te creëren voor de ambities en aanpak.

Optie 2. Blijf op koers!

Het kan een hele uitdaging zijn voor jou als project- of programmamanager om de uitgezette lijn vast te blijven houden. Hoe reageer je op nieuwe ontwikkelingen? En hoe ga je om met tegenslagen? Tijdens het hele traject denk ik creatief met je mee. En tijdens de uitvoering van het plan geef ik jou en je team opbouwende feedback.

Kies voor Blijf op koers! wanneer je op zoek bent naar een sparringpartner met inhoud en jij en je team wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.