In 2 maanden koers bepalen voor nieuwe opgaven in milieu en water

Je staat met je team aan de lat om een koers uit te stippelen voor een nieuwe opgave in water of milieu. Je ervaart dat het traject soms stroperig verloopt. De inhoud is complex en de betrokkenen verschillen van mening. Niemand overziet het geheel. En wellicht hebben sommige partijen zich in hun loopgraven verschanst.

Natuurlijk geldt het niet voor elk koers-traject. Waarschijnlijk ken je ook trajecten die makkelijk gaan. Waarin betrokkenen op één lijn zitten en productief samenwerken. En er een prima eindresultaat komt, een uitvoeringsprogramma bijvoorbeeld dat door iedereen wordt gedragen en zó de organisatie in kan.

Als je (programma)manager of beleidsadviseur bent en binnen milieu of water werkt, heb je steeds te maken met nieuwe ontwikkelingen. Politieke ambities, de rol van burgers en bedrijven en wetgeving veranderen voortdurend. Als je de opdracht hebt om in die context de koers voor je eigen organisatie te bepalen, krijg je onvermijdelijk hiermee te maken:

  • Oude instrumenten en werkwijzen voldoen niet meer, en er is nog geen blauwdruk voor maatregelen die wél werken.
  • Complexe inhoud, met veel onbekende factoren en veel relaties met andere beleidsvelden.
  • Verschillende mensen en organisaties hebben verschillende visies en belangen, maar zijn nodig om nieuwe beleidsdoelen te realiseren.

Werk met mij samen aan duurzaamheid

Mijn naam is Annelies de Graaf en ik heb meer dan 20 jaar ervaring als adviseur van overheden die (samen)werken aan water- en milieuopgaven. Ik weet waardoor sommige trajecten zo traag gaan en andere zelfs mislukken. Gelukkig weet ik intussen ook wat je eraan kunt doen om een vastgelopen proces weer vlot te trekken.

Daarom bied ik je een alternatief: een praktische manier om het proces weer te laten kloppen met de inhoud. Met als resultaat dat je een duidelijke koers voor de toekomst hebt waar iedereen achterstaat. Dat kan al binnen een periode van 2 maanden.

Peter Bijvank, Adjunct-hoofd Afdeling Ruimte&Mobiliteit Provincie Flevoland:
Je hebt geholpen bij het concreet maken van wat er moet gebeuren. Daarmee kregen wij helder in beeld dat we iets gaan maken, en dat spreekt aan. De praktijk van de betrokkenen staat bij jou centraal. Je brengt beelden van elders in, als inspiratie, maar dringt die niet op omdat je steeds weer terug gaat naar de vraag wat dit betekent in onze praktijk. Je schakelt steeds tussen beleid en uitvoering en helpt ons zo om een consistente lijn in onze ideeën aan te brengen.

Programma-manager provincie:
Je hebt onze visie goed verwoord. Je brengt je eigen ideeën in als dat nodig is, waarschuwt wanneer iets onlogisch is, maar respecteert onze keuzes en gaat daar verder mee aan de slag. Je houdt de lijn vast die in het begin is ingezet. Je helpt om knopen door te hakken door op grond van de ideeën en meningen van de betrokken mensen concrete voorstellen te doen.

Je volgende stap

Wil je weten hoe je tot een gedragen en doeltreffende koers komt voor nieuwe opgaven in water en milieu, ga dan naar het stappenplan dat je direct kunt downloaden en lezen. Check daarna de rest van de website. Je vindt er informatie over de mensen met wie ik werk, en hoe ik dat doe. Lees nu verder over wie mijn klanten zijn.

Reacties zijn uitgeschakeld.